- Giống như quy tắc chơi chẵn lẻ của người VIỆT NAM.